Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädgårdsarbete med hög kvalitet och service!

Trädgård24 är en unik tjänst som erbjuder allt från anläggning till skötsel. Med hela Sverige som vår arbetsplats kan vi uppfylla dina önskemål oavsett var du befinner dig, med 100% kvalitetsgranskade tjänster. Alltid snabba svar och hög service - endast det bästa för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Certifierade trädgårdsarbetare och arborister

Olika metoder för trädfällning

Trädgård24  ⁄  Olika metoder för trädfällning

Det är många faktorer som spelar in när man avgör vad för typ av fällning som passar ett träd. Trädets skick och miljön runtomkring är två avgörande faktorer som har stor betydelse i beslutet. Om trädet ifråga är gammalt och sjukt kan man inte alltid klättra i det, då kan trädplockning vara ett bra tillvägagångssätt. Är trädet dugligt att klättra i kan istället en sektionsfällning utföras, och i de fall där trädet står på en öppen yta kan man fälla trädet helt istället- en så kallad markfällning.

Efterfrågan på att fälla träd har de senaste åren ökat, både hos privatpersoner och inom exempelvis kommuner. Många gånger är anledningen att trädet har stått på platsen i flera år och inte längre passar in, kanske på grund av ombyggnationer eller miljöförändringar. Oavsett vilken typ av fällningen du behöver hjälp med kan vi utföra det på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, det spelar inte heller någon roll om det är ett stort eller litet jobb.

 

Markfällning

Markfällning innebär att man fäller trädet direkt från marken och gör största delen av jobbet nere på marken. Innan fällningen sker måste man se till att omgivningen är rensad från eventuella buskar etc som kan vara i vägen för fällningen.

Markfällning utför man oftast om det inte finns något i omgivningen som kan ta skada, exempelvis hus, gungställning, altan osv. Det är en fördel om trädet står på en stor öppen yta när man gör markfällning.

 

Manuell sektionsfällning

Denna metoden använder man oftast när det finns föremål i omgivningen som inte får ta skada av fällningen, exempelvis om trädet står intill ett hus eller dylikt. Att sektionsfälla ett träd innebär att man med särskild utrustning och teknik klättrar upp i trädet och tar det bit för bit samt fäller den översta krontoppen. I de fall där marken under inte är ömtålig släpper man ner bitarna efter hand, annars firar man ner dessa med hjälp av rep.

Att sektionsfälla kräver inte bara utbildning utan även kompetens och erfarenhet då det är en mycket krävande teknik. Det är både tidskrävande och svårare vilket gör att priset kan vara dyrare än vid markfällning. Dock är det alltid ett säkert alternativ om man vill värna om det som finns runt omkring trädet.

 

Trädplockning

Trädplockning är en metod som man använder sig av om ett träd står nära en väg, detta för att kranen ska kunna nå. Precis som vid sektionsfällning plockar kranen trädet bit för bit och lägger sedan över det på lastbilen för att sedan köra bort trädavfallet till en tipp. På kranen finns en gripsåg och timmergripens stadiga tag om stam och grenar förhindrar att de ramlar över tak eller annat ömtåligt föremål som inte får ta skada.

Om det är mycket ledningar runt trädet är det också lättare att trädplocka. Likadant om det är ett träd i väldigt dåligt skick, exempelvis om det är sprucket, dött eller ruttet och man varken kan klättra eller markfälla det. Att trädet står nära vägen är en förutsättning för att lastbilen ska kunna komma till och kranen nå.

 

Certifieringar

Att fälla träd kräver mycket kompetens och i vissa fall även utbildningar. Alla våra arborister och trädfällare har ETW-certifiering och motorsågskörkort, detta för att alltid kunna utföra säkra fällningar och förhindra alla typer av risker.

Om du känner dig det minsta osäker när du tänkt fälla ett träd rekommenderar vi dig att du hör av dig till oss och stämmer av, alternativt låter oss göra jobbet. Att ta sig vatten över huvudet är inte värt det om trädet skulle råka hamna på ditt hustak eller en elledning.

Vi kan givetvis alltid se till att du får en kostnadsfri offert så att du vet vad jobbet kostar innan vi sätter igång. Antingen skickar du in en bild på trädet ifråga och så prissätter vi utifrån den, alternativt åker vi ut på plats och tittar på hur det ser ut.