Snabb Service!
Spar tid och pengar.

Välj trädgårdsarbete med hög kvalitet och service!

Trädgård24 är en unik tjänst som erbjuder allt från anläggning till skötsel. Med hela Sverige som vår arbetsplats kan vi uppfylla dina önskemål oavsett var du befinner dig, med 100% kvalitetsgranskade tjänster. Alltid snabba svar och hög service - endast det bästa för dig som kund!

  • Enkelt
  • Snabbt
  • Certifierade trädgårdsarbetare och arborister

Dränering

Trädgård24  ⁄  Dränering

Som husägare finns det alltid något att göra och något som måste göras. Dränering är en av de viktiga sysslor som en husägare inte kan strunta i eftersom det kan resultera i allt från mögel till fuktskador i huset. Dränering är däremot inte ett arbete som kan utföras snabbt och enkelt utan det krävs enorma kunskaper för att arbetet ska bli gjort så bra som möjligt, och hålla så länge som möjligt. På Trädgård24 har vi utfört en massa dräneringsuppdrag under åren vilket ger dig de bästa förutsättningarna. Vi kommer ut kostnadsfritt på plats för att diskutera vad du vill ha gjort och du får därefter en offert med prisuppgift. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret eller ringa in för att ta reda på mer.

Dränering är ett av de viktigaste arbeten i samband med ett husbygge, tillsammans med de markarbeten som görs innan husgrunden kommer på plats. För att huset inte ska riskera att drabbas av fuktproblem är dränering en av de viktigaste förutsättningarna. Det är däremot ingen engångsföreteelse eftersom huset kan behöva dräneras igen efter ett par år om omständigheterna förändras. Det kan exempelvis vara så att omgivningen ändras på grund av bygge eller andra anläggningsarbeten. Om det sker tjälskjutning och sättningar kan dessutom marklutningen från huset ändras.

Dränering är helst inget som ska göras själv eftersom det är ett omfattande arbete som bland annat kräver tid och kunskap.

 

Att dränera är ett omfattande arbete

Runt ditt hus finns vatten och lerjord som kommer i kontakt med din husgrund. Hus har ju stuprännor för att leda bort vattnet men det räcker inte för att skydda huset från skador, exempelvis om vattnet inte rinner tillräckligt långt bort. Det är precis det dränering är till för: att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område. Sen hur dränering ser ut beror bland annat på ditt hus, marken runt omkring och andra förutsättningar. Dränering kan exempelvis vara att:

  • Ersätta lerjorden med grus eftersom smältvatten och regnvattenansamlingar försvinner snabbare så
  • Använda rännsten, rörledningar till vattenledningar, stenkista eller platonmatta

Dräneringsrör läggs runt huset för att föra bort vatten från husgrunden till en specifik dräneringsbrunn. Rören ser ut på olika sätt och kan bland annat vara styva eller böjliga.

Platonmatta är den vanligaste typen av plastmatta vid husdränering. Det används som underlag och isolering under huset. Det kan även användas på utsidan av källargrunden eller insidan och även under golvet för att förhindra att fukten vandrar in mot husets känsligare delar.

Isodrän är en vanlig kombination för att dränera runt husgrunden och/eller isolera runt källare samt husgrund. Istället för att hålla fukten borta suger den åt sig väta för att sen leda bort vattnet med isodränskivorna.

 

Strunta inte i att dränera huset!

Det kan bli förödande konsekvenser av att strunta i dräneringen. Den vanligaste orsaken till att dränera är för att skydda husgrund, krypgrund, torpargrund eller källare mot mögel-, fukt- och vattenskador. Det görs som sagt genom att leda bort vatten från marken med en dräneringsslang. Vi vill däremot påpeka att dränage inte hjälper mot fukt i marken utan mer mot vatten. Har du fukt i din källare behöver du kanske inte göra en dränering utan det kan räcka med att sätta in en fuktspärr. Se till att undersöka noga så att du vet vad du behöver få gjort i huset.

Om du inte är insatt i hur länge sedan det var huset dränerades kan du alltid fråga tidigare ägare, forska kring husets ålder och titta på gamla ritningar. Om huset har problem med fukt och en dränering inte har gjorts på 25 år så kan det vara dags att göra det nu. Du kan alltid kontakta oss på Trädgård24 för rådgivning eller hjälp via formuläret eller telefon. Du kan även få en hum om att det krävs åtgärd om färg eller smuts släpper från källarens väggar eller om väggar samt golv känns fuktiga. Större ansamlingar av vatten kan också tyda på att det är dags.

Dränering behöver inte ske så ofta om jobbet görs ordentligt och rätt. Generellt brukar man säga att dräneringen ska läggas om vart 30:e år, men det kan även hålla i 40 år.

 

Dags för dränering

Dränering är något som sker i flera olika steg, det är alltså inget som går att fixa lätt under en eftermiddag. Men hur dessa steg sker exakt går inte att säga eftersom det är olika beroende på vilket system man använder sig av. Det finns flera olika alternativ på marknaden men grunden är också en faktor som påverkar. Vi har däremot sammanställt en liten mall för hur arbetet kan se ut.

1. Det första som görs är att marken runt huset grävs upp. Men det görs inte runt hela huset på en gång eftersom det skulle kunna underminera husgrunden. Grävningen sker under ett par omgångar, möjligtvis en eller två sidor åt gången. Dikena som grävs brukar gå under själva husgrunden.

2. I botten på diket läggs en dräneringsslang med en lutning mot avlopp eller stenkista. Under slangen läggs ofta en dräneringsduk och lite grus som sedan viks upp ovan slangen som omges helt av grus. Om vatten kommer underifrån eller tränger neråt i marken kommer dräneringsslangen ta hand om det.

3. Källarväggarna skyddas mot fukt och kan även isoleras från utsidan.

4. Dräneringsdiket fylls med grus/singel.

5. Dagvattenledningar dras och läggs så att vattnet leds bort från husgrunden. Ledningarna kommer ta hand om vatten från tak och eventuellt asfalterade ytor.

Om du är intresserad av att veta lite kring hur dränering hade gjorts för ditt hus är du välkommen att kontakta oss på Trädgård24. Innan vi utför uppdrag ser vi till att ge en offert som självklart är kostnadsfri, vi kan dessutom komma ut på plats för att diskutera dina möjligheter.

 

Dränering ger rätt till ROT

Dränering kan vara ett rätt så kostsamt uppdrag, men du är väl medveten om att du har rätt till rotavdrag? Det innebär att du får 30 procent avdrag på arbetskostnaden, men endast för max 50 000 kronor per år och person. Dränering är däremot inte det enda du kan få rotavdrag för, kontakta gärna oss på Trädgård24 för att veta mer. Vi har koll på alla regler så att du kan känna dig lugn.